Blog

Blog

Zachowek, komu przysługuje i ile można zyskać

zachowek

Zachowek stanowi wyraz ochrony interesów majątkowych osób najbliższych spadkodawcy, którzy mogą żądać od spadkobiercy testamentowego zapłaty określonej części wartości udziału spadkowego, który przydałby im z mocy ustawy, gdyby spadkodawca nie sporządził testamentu. W uproszczeniu zachowek można nazwać swego rodzaju formą rekompensaty w przypadku, gdy spadkobierca ustawowy zostanie w testamencie pominięty przez spadkodawcę. Kontynuuj czytanie

(Nie)dozwolone nagrywanie rozmów

W dobie powszechnej informatyzacji rejestracja obrazu lub dźwięku za pomocą różnego rodzaju urządzeń elektronicznych stała się prostsza niż kiedykolwiek. Należy jednak pamiętać, że pod ochroną prawa pozostaje tajemnica komunikowania się i związane z nią prawo do prywatności, wobec czego nagrywanie rozmów może rodzić odpowiedzialność cywilną, jak i karną. Zgodnie z policyjnymi statystykami liczba przestępstw przeciwko ochronie informacji stale rośnie. Kontynuuj czytanie

Czym jest stalking?

Stalking to coraz częściej występujące zjawisko polegające na podejmowaniu przez tzw. stalkera szeregu czynności stanowiących dla jego ofiary działania uciążliwe i uprzykrzające jej życie.

Kontynuuj czytanie

Potrzebujesz pomocy adwokata?