Czym jest stalking?

Stalking to coraz częściej występujące zjawisko polegające na podejmowaniu przez tzw. stalkera szeregu czynności stanowiących dla jego ofiary działania uciążliwe i uprzykrzające jej życie.

Kontynuuj czytanie

Warunkowe umorzenie – wina bez kary

Warunkowe umorzenie postępowania jest jedną z najłagodniejszych form zakończenia sprawy karnej, ponieważ dzięki „umorzeniu na próbę” sprawca nie ponosi kary. W razie pomyślnego przebiegu próby, umorzenie ma charakter ostateczny i sprawca nie może być już pociągnięty do odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo. Kontynuuj czytanie

Potrzebujesz pomocy adwokata?