Jak napisać pozew rozwodowy?

Rozwiązanie małżeństwa to ostateczność, ale gdy brak jest widoków na jego utrzymanie, rozwód staje się jedynym słusznym rozwiązaniem. W polskim systemie prawnym o rozwodzie zawsze orzeka sąd, co oznacza, że do zainicjowania postępowania o rozwód konieczne jest wytoczenie powództwa przed sądem właściwym do rozpoznania sprawy. Szeroko znany zwrot „papiery rozwodowe”, czy „podpisanie papierów rozwodowych”, to tylko klasyk z amerykańskich filmów, który w żaden sposób nie odnosi się do polskiej rzeczywistości prawnej. Kontynuuj czytanie

Potrzebujesz pomocy adwokata?