O Kancelarii

Założycielem Kancelarii jest adwokat Michał Kaliszewski.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską obronił w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki zatytułowaną „Stosowanie środków zapobiegawczych w postępowaniu karnym”. Był asystentem sędziego w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Od 2014 roku członek Izby Adwokackiej w Łodzi.

Priorytetem Kancelarii jest świadczenie najwyższej jakości usług prawnych na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Przeprowadzamy rzetelną analizę powierzanych spraw, oceniając istniejące ryzyka, tak aby zaoferować skuteczne i bezpieczne rozwiązania prawne. Do każdej sprawy podchodzimy z pełnym zaangażowaniem, mając na względzie potrzeby naszych klientów.

Reprezentujemy klientów przed sądami, organami administracji i organami ścigania. Często podejmujemy działania jeszcze przed formalnym wszczęciem sprawy. Udzielamy porad prawnych, prowadzimy negocjacje oraz sporządzamy przedsądowe pisma i wezwania.

Głównym obszarem działalności Kancelarii jest miasto Łódź niemniej jednak, jeśli wymaga tego interes klienta, podejmujemy się świadczenia pomocy prawnej również na terenie całego kraju.

Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej lub prowadzeniem sprawy. Świadcząc pomoc prawną Kancelaria Adwokacka adwokata Michała Kaliszewskiego bezwzględnie respektuje tajemnicę adwokacką, zapewniając klientom bezpieczeństwo powierzonych informacji zarówno w czasie prowadzenia zleconej sprawy, jak i po jej zakończeniu.

Adwokat Michał Kaliszewski

Potrzebujesz pomocy adwokata?