Umowy

Umowy
 
Niezwykle często przygotowanie nawet prostej umowy, która odzwierciedlałaby rzeczywistą wolę stron, jak również umożliwiałaby należyte zabezpieczenie interesów kontrahentów, może przysporzyć osobie sporządzającej taką umowę wielu problemów. Kancelaria świadczy usługi zarówno w zakresie sporządzania umów jak i opiniowania ich projektów. Pomagamy również w negocjowaniu warunków przyszłej umowy. W przypadku problemów z wykonaniem zawartej już umowy pomagamy w rozwiązaniu umowy polubownie lub na drodze postępowania sądowego.
 

UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM

Zawierane w obrocie cywilnoprawnym umowy możemy podzielić na typowe umowy nazwane uregulowane w aktach prawnych (sprzedaż, najem, dzierżawa) oraz umowy nienazwane i umowy mieszane zawierane w ramach swobody umów, czyli takie które łączą elementy treści i postanowienia różnych typów umów. Te ostatnie rodzą w praktyce szczególne trudności interpretacyjne, dlatego tak ważne jest przyjęcie w umowie rozwiązań, które zabezpieczą interesy kontrahentów oraz wyeliminują niejednoznaczne zapisy mogące stanowić problem w przyszłości.
 

SPORZĄDZANIE UMÓW

Sporządzenie prawidłowej umowy polega nie tylko na zbudowaniu jej treści zgodnie z przepisami prawa, ale również w zgodzie z rzeczywistą wolą stron, które przystępują do jej zawarcia. W procesie konstruowania umowy ważna jest nie tylko wiedza technika w zakresie ogólnych schematów jej sporządzania (data i miejsce zawarcia umowy, strony umowy, postanowienia umowne, klauzule umowne, zapisy końcowe umowy), ale również w zakresie formułowania treści postanowień, które w sposób optymalny zabezpieczą interesy klienta przy poszanowaniu zasad równowagi stron stosunku umownego.

Z pozoru nawet najprostsza i najkrótsza w treści umowa, może zawierać takie postanowienia, które powodują jej nieważność w całości lub w części. Skutkiem wadliwie skonstruowanej umowy mogą być trudności w egzekwowaniu świadczenia będącego przedmiotem umowy, a w przypadku procesu sądowego, nawet jego przegranie.
 

OPINIOWANIE UMÓW

W razie zamiaru zawarcia umowy warto jest poddać fachowej analizie projekt umowy, tak by jeszcze przed jej zawarciem zniwelować potencjalne ryzyko i zabezpieczyć swoje interesy, co jest szczególnie istotne w przypadku zawierania umów z podmiotem silniejszym gospodarczo (np. bankiem, developerem). W umowach zawieranych przez konsumentów często można natknąć się na problem niedozwolonych klauzul umownych.

ZAKRES USŁUG:

 • negocjowanie i sporządzanie umów,
 • opiniowanie umów,
 • spory sądowe wynikające z umów,
 • umowa o dzieło,
 • umowa zlecenie,
 • umowa najmu,
 • umowa dzierżawy,
 • umowa sprzedaży,
 • umowa pożyczki,
 • umowa deweloperska.

MASZ PYTANIA? NAPISZ DO MNIE




  Popularne wyszukania:

  jak napisać pozew rozwodowy| czy można podważyć testament| adwokat rozwody łódź| jak podważyć testament notarialny| kancelaria prawna łódź| dozór elektroniczny opłata| prawnik łódź| prawo karne łódź| pozew o rozwód

  Potrzebujesz pomocy adwokata?