Prawo administracyjne


 
Prawo administracyjne reguluje stosunki prawne pomiędzy obywatelem a państwem, zapewniając z jednej strony ład i porządek w funkcjonowaniu państwa, a z drugiej strony dba, by organy państwa nie nadużywały w stosunku do obywateli przysługujących im środków i kompetencji. Z prawem administracyjnym stykamy się załatwiając sprawy urzędowe, płacąc podatki i opłaty lokalne.

W ramach prawa administracyjnego Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej, a także sądami administracyjnymi – Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 

PRZYKŁADOWE SPRAWY ADMINISTRACYJNE

Przekrój spraw, którymi zajmują się organy administracji państwowej i samorządowej jest bardzo szeroki. Należą do nich m.in. sprawy o:

– wydanie pozwolenia na budowę,

– rozgraniczenie gruntów,

– wywłaszczenie,

– wycinkę drzew,

– wydanie paszportu,

– zmianę imienia i nazwiska,

– wydanie zezwolenia na pobyt i pracę,

– rejestrację pojazdów,

– opłaty od posiadania psów;

– sprawy dotyczące prawidłowości ustalania wyników egzaminów państwowych.

ZAKRES USŁUG:

 • wnioski o wydanie decyzji przez organ administracji publicznej,
 • odwołania od decyzji organu administracji publicznej,
 • skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA),
 • skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA).
 

POMOC NA KAŻDYM ETAPIE:

 • postępowanie przed organami administracji publicznej,
 • postępowanie sądowoadministracyjne.

MASZ PYTANIA? NAPISZ DO MNIE
  Popularne wyszukania:

  stalking kk| kancelaria prawo karne łódź| podważenie testamentu termin| adwokat łódź rozwód| kiedy można podważyć testament| odrzucenie spadku a zachowek| dozór elektroniczny koszty| opłata od wniosku o dozór elektroniczny| adwokat turek

  Potrzebujesz pomocy adwokata?