Prawo nieruchomości


 
Prawo nieruchomości obejmuje szeroką problematyką związaną z nieruchomościami, która została uregulowana w wielu aktach prawnych – w kodeksie cywilnym, ustawie o własności lokali, ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie o księgach wieczystych i hipotece, prawie o notariacie oraz wielu innych ustawach.

Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z obrotem nieruchomościami, warto sięgnąć po fachową pomoc prawną, tak aby wyeliminować potencjalne zagrożenia. Kancelaria zapewnia pomoc prawną zarówno przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, jak i bieżącym zarządzaniu nieruchomością.

Reprezentujemy klientów w sprawach związanych z najmem nieruchomości i dzierżawą gruntów, a także dotyczących zniesienia współwłasności czy zasiedzenia nieruchomości. Prowadzimy sprawy administracyjne dotyczące nieruchomości, w toku których sporządzamy odwołania i skargi do sądu administracyjnego.

Kancelaria pomaga pozyskać niezbędne dla pozytywnego wyniku sprawy dokumenty archiwalne.
 

ZAKRES USŁUG:

  • analiza stanu prawnego nieruchomości,
  • prawo budowlane,
  • zwrot nieruchomości,
  • opłata adiacencka,
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej,
  • zasiedzenie nieruchomości,
  • zniesienie współwłasności nieruchomości.

MASZ PYTANIA? NAPISZ DO MNIE
    Potrzebujesz pomocy adwokata?