Windykacja należności

Windykacja należności
 
Windykacja to dochodzenie roszczeń mające na celu odzyskanie należnej zapłaty – z odsetkami i innymi kosztami poniesionymi przez wierzyciela. Kancelaria reprezentuje osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze od chwili wystąpienia z wezwaniem do zapłaty, poprzez postępowanie sądowe aż do skutecznej egzekucji.
 

NA CZYM POLEGA WINDYKACJA?

Problemy z wyegzekwowaniem należnych wierzytelności mogą dotknąć każdego, często stanowią problem również dla podmiotów profesjonalnych (firm), które podjęły współpracę z nierzetelnym kontrahentem. W takiej sytuacji konieczne jest podjęcie szybkich działań, tak by pozbawić dłużnika szansy na wyzbycie się majątku, z którego mogłaby nastąpić spłata zadłużenia.

Skuteczna windykacja polega zazwyczaj na wszczęciu postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem. Po zaopatrzeniu orzeczenia klauzulą wykonalności, na podstawie tzw. tytułu wykonawczego, wszczyna się postępowanie egzekucyjne zmierzające bezpośrednio do odzyskania należności.

ZAKRES USŁUG:

 • sporządzanie pism przedsądowych (wezwania do zapłaty),
 • sporządzanie wniosków egzekucyjnych,
 • dochodzenie wierzytelności przed sądem.
 

POMOC NA KAŻDYM ETAPIE:

 • postępowanie przedsądowe
  (analiza sprawy, negocjacje w celu polubownego zakończenia sporu,
  wezwania do zapłaty),
 • postępowanie o wyjawienie majątku dłużnika,
 • postępowanie przed sądem I instancji (pozwy, wnioski),
 • postępowanie przed sądem II instancji (apelacje, zażalenia),
 • postępowanie przed Sądem Najwyższym (skarga kasacyjna)
 • postępowanie egzekucyjne.

MASZ PYTANIA? NAPISZ DO MNIE
  Popularne wyszukania:

  podważenie testamentu własnoręcznego| dozór elektroniczny koszty| rozwód łódź| wniosek rozwodowy| wniosek o dozór elektroniczny 2021| kancelaria adwokacka łódź| adwokat prawo karne| kancelaria prawo karne łódź| wniosek o dozór elektroniczny

  Potrzebujesz pomocy adwokata?