Alimenty

adwokat Łódź alimenty

Sprawy rozwodowe to często skomplikowane procesy, które mogą trwać latami, w szczególności, gdy rozwodzące się małżeństwo posiada dzieci. Związane jest to z najczęściej obowiązkiem rozstrzygnięcia przez sąd wysokości alimentów oraz tym, który z małżonków będzie sprawował bieżącą pieczę na dziećmi. Polubowne załatwienie sprawy to znacznie szybsze rozwiązanie, które należy jednak do rzadkości. O wiele częściej rozwodzące się małżeństwa toczą na salach sądowych zacięte boje o to, kto będzie sprawował opiekę nad dziećmi oraz w jakiej wysokości powinny być wypłacane alimenty. Jak powinien wyglądać pozew o alimenty? Czy alimenty na dziecko przysługują każdemu? Jakie są minimalne alimenty 2020 roku i obecnie?
 

Alimenty – co to takiego?

Jest to świadczenie pieniężne na rzecz dziecka, które wypłaca jeden z rodziców do rąk drugiego. Oczywiście obowiązek ten może dotyczyć również małżonków po unieważnieniu małżeństwa lub orzeczeniu separacji.
 

Wysokość alimentów – od czego jest zależna?

Warto wiedzieć, że wysokość alimentów zależy nie tyle od wysokości dochodów rodziców, ale od ich możliwości majątkowych i zarobkowych. Z drugiej strony bierze się pod uwagę usprawiedliwione koszty utrzymania dziecka. W praktyce sądy najczęściej przyjmują, że alimenty na dziecko nie powinny być mniejsze niż około 500 złotych miesięcznie, choć jest to kwestia rozpatrywana w każdej sprawie indywidualnie.  Sąd określa wysokość alimentów na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Faktem jest, że to ile wynoszą alimenty, nie określają przepisy prawa oprócz tego, że mogą stanowić jedynie pewien procent całkowitych dochodów.
 

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty – jak to działa?

Trzeba pamiętać, że rozwód bez orzekania o winie nie wyklucza tego, że jedna ze stron będzie płacić alimenty na rzecz dzieci. Często możesz spotkać się z określeniem, że do sprawy rozwodowej trzeba przygotować się, jak do ślubu. To samo tyczy się alimentów, które w sprawie o rozwód mogą być przyznane zarówno na rzecz dzieci, jak i drugiego z małżonków.
 

Co zrobić kiedy alimenty nie są wypłacane?

Istnieje ryzyko, że nawet po orzeczeniu sądu o obowiązku płacenia alimentów te nie będą wypłacane przez zobowiązanego. W razie braku wpłat zasądzonej kwoty, należności można dochodzić na drodze egzekucji komorniczej. Wówczas alimenty mogą być regularnie wypłacane, ale pod warunkiem, że osoba zobowiązana posiada aktywa na zaspokojenie długu. Niepłacenie alimentów to problem, który dotyczy wielu rodzin po rozwodach z różnych powodów. Najczęściej jest to po prostu unikanie odpowiedzialności za dzieci. W takiej sytuacji można też zwrócić się o pomoc do funduszu alimentacyjnego, który wypłaca świadczenie alimentacyjne jeśli rodzina pozostała bez środków do życia. W sytuacji, gdy zasądzone już alimenty nie wystarczają na pokrycie usprawiedliwionych potrzeb dziecka, możesz złożyć pozew o podwyższenie alimentów.
 

JAK NAPISAĆ POZEW O ALIMENTY? KROK PO KROKU

Pozew o alimenty należy złożyć w sądzie rejonowym w wydziale rodziny i nieletnich. W samym pozwie należy podać szczegółowe dane osobowe dzieci, rodziców oraz informacje na temat tego, w jakiej wysokości i do kiedy powinny być wypłacane alimenty. Nie wolno zapomnieć o własnoręcznym podpisie, gdyż bez tego pozew nie zostanie przyjęty przez sąd. Do pozwu alimentacyjnego musisz koniecznie załączyć akt urodzenia dziecka oraz informacje o wysokości miesięcznych kosztów utrzymania wychowanka. Komplet dokumentów możesz złożyć bezpośrednio w sądzie lub wysłać tradycyjną korespondencją na adres sądu.

ukrywanie pieniędzy przed żoną| stalking telefoniczny| adwokat prawo karne łódź| sprawy rozwodowe łódź| jak napisać pozew o rozwód| adwokat turek| stalking kk| kiedy można podważyć testament opłata od wniosku o dozór elektroniczny

Potrzebujesz pomocy adwokata?