Rozwód

Rozwód adwokat Łódź

Planujesz rozwód w Łodzi i nie wiesz jaką obrać strategię procesową? A może otrzymałeś już pozew o rozwód i zastanawiasz się co robić? Jeżeli tak, to dobrze trafiłeś. Z uwagi na duży ładunek emocjonalny spraw rozwodowych i ich specyfikę, wskazane jest skorzystanie z pomocy adwokata. Strona procesu pozbawiona tego wsparcia może mieć problemy z obroną swoich racji na sali sądowej. Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną w sprawach rozwodowych w Łodzi.
 

Jak przygotować się do sprawy rozwodowej

Rozwód można przeprowadzić w mniej lub bardziej konfliktowy sposób. Zazwyczaj najwięcej emocji towarzyszy walce o wykazanie winy jednej ze stron. Nie bez powodu. Podczas postępowania dowodowego często roztrząsane są szczegóły życia rodzinnego i intymnego stron.

Decydując się na rozwód, czy to z orzekaniem o winie, czy bez orzekania o winie, musimy wziąć pod uwagę szereg okoliczności, w szczególności faktyczną winę w rozkładzie pożycia, relacje z małżonkiem, relacje z dziećmi oraz naszą sytuację majątkową i zarobkową.

Jeżeli rozwód będzie prowadzony z Twojej inicjatywy i nie zażądasz w pozwie rozwodu z orzeczeniem winy drugiego małżonka, to sąd nie będzie orzekał o winie. Powinieneś jednak przygotować się na to, że druga strona może domagać się orzeczenia rozwodu z Twojej winy. Jeżeli tak się stanie, nie będziesz miał wyboru – będziesz musiał podjąć walkę. Do sprawy rozwodowej powinniśmy zatem przygotować się tak dobrze, jak… do ślubu. W tym celu należy zebrać i zabezpieczyć materiał dowodowy, który pozwoli na wykazanie, że nie ponosisz winy za rozkład pożycia małżeńskiego bądź też, że taką winę powinno przypisać się drugiemu małżonkowi. Dowodami w procesach rozwodowych są najczęściej wydruki wiadomości tekstowych, zdjęcia, nagrania audio i wideo, itp. Oczywiście konieczne może okazać się powołanie świadków.

Jeśli posiadasz dowody obciążające drugą stronę, zawsze jednak warto rozważyć, czy możesz i czy powinieneś zrobić z nich użytek, dlatego też polecam lekturę wpisu „zdrada, czyli kto jest temu winien”. Pamiętaj, że sąd w sprawie o rozwód orzeka nie tylko o rozwiązaniu małżeństwa stron. Jeżeli chcesz wiedzieć o czym jeszcze decyduje sąd w postępowaniu rozwodowym zajrzyj na podstronę „Rozwód i sprawy rodzinne”.
 

Jak się rozwieść, czyli wszczęcie sprawy o rozwód

Jeśli nie czujesz się na siłach, by sporządzić pozew o rozwód, może Ci w tym pomóc profesjonalista, czyli adwokat. Zyskujesz wówczas pewność, że pozew jest po pierwsze sformułowany w sposób prawidłowy pod kątem formalnym i merytorycznym, a po drugie, że uwzględnia w całości przysługujące Ci roszczenia. Z praktyki wynika, że strony pozbawione wsparcia adwokata miewają problemy z formułowaniem swoich żądań, wniosków dowodowych oraz ich uzasadnieniem, w tym odróżnianiem faktów istotnych od nieistotnych. Dobrze skonstruowany pozew będzie szczególnie istotny w przypadku wniosku o rozwód z winy drugiego małżonka, jak również w razie dochodzenia alimentów od strony, która np. ukrywa wysokość swoich zarobków. Pomoc adwokata zalecana jest również w przypadku konieczności zabezpieczenia Twoich kontaktów z dziećmi zarówno w toku procesu, jak i po jego zakończeniu.

Jeśli jesteś zdecydowany na rozwód, przygotuj dokumenty potwierdzające Twój stan cywilny (akt małżeństwa). W przypadku posiadania wspólnych małoletnich dzieci konieczny będzie również odpis aktu ich urodzenia. Dokumenty te możesz w każdej chwili uzyskać we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego. Dokument te warto zabrać już na pierwsze spotkanie z adwokatem. To skróci czas niezbędny do przygotowania i złożenia pozwu w sądzie.
 

Odpowiedź na pozew o rozwód

Jeżeli otrzymałeś pozew o rozwód, należy konieczne złożyć do sądu odpowiedź na pozew rozwodowy w wyznaczonym przez sąd terminie. Termin ten nie może być krótszy niż dwa tygodnie. To czas, który gwarantuje pozwanemu możliwość kontaktu z adwokatem w celu odpowiedniego przygotowania argumentacji faktycznej i prawnej, a także zgromadzenia znanych mu na tym etapie dowodów. Jest to kluczowy etap w sprawie, który determinuje jej dalszy bieg i ma istotny wpływ na końcowe rozstrzygnięcie w sprawie.
 

Podział majątku po rozwodzie

Jeżeli Ty i Twój małżonek jesteście zgodni co do wzajemnych rozliczeń wynikających z podziału majątku wspólnego, to sąd może orzec podział majątek nawet w toku postępowania rozwodowego. Pamiętaj jednak, że w przypadku choćby niewielkich rozbieżności w tym zakresie, sąd może wyłączyć wniosek o podział majątku wspólnego do odrębnego postępowania.

Ile kosztuje rozwód?


Od pozwu o rozwód sąd pobiera opłatę stałą w kwocie 600 złotych. Strona wnosząca pozew może zamiast opłaty sądowej złożyć do sądu wniosek o zwolnienie od jej ponoszenia. Do kosztów sprawy rozwodowej, w przypadku ustanowienia adwokata z wyboru, należy doliczyć również wynagrodzenie adwokackie, które każdorazowo uzgadniane jest indywidualnie z klientem.
 

Jak napisać pozew rozwodowy?


Pozew o rozwód powinien spełniać minimalne standardy, od których spełnienia zależy przyjęcie go do rozpoznania przez sąd. Formułując pozew o rozwód należy oznaczyć sąd, do którego pozew jest kierowany, imię i nazwisko stron oraz ich miejsce zamieszkania, wskazać numer PESEL osoby składającej pozew, oznaczyć rodzaj pisma (w tym przypadku będzie to „pozew o rozwód”), a nadto zawrzeć żądanie pozwu, czyli wniosek o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie albo z orzekaniem o winie. Konieczne jest również zawarcie uzasadnienia swoich wniosków.

Ile trwa rozwód?


Czas trwania postępowania rozwodowego najczęściej zależy od poziomu konfliktu, jaki istnieje między małżonkami. Szybki rozwód może mieć miejsce w przypadku, gdy małżonkowie złożą zgodne oświadczenia co do nieorzekania przez sąd o winie stron albo gdy jeden z małżonków przyzna się do winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego. W przypadku posiadania przez małżonków wspólnych małoletnich dzieci, strony muszą być zgodne również w innych istotnych kwestiach, takich jak wysokość alimentów, sposób sprawowania władzy rodzicielskiej, częstotliwość kontaktów z dziećmi itd.

Rozwód i co dalej?


Po rozwodzie możesz dokonać podziału majątku wspólnego. Nie masz jednak takiego obowiązku. Rozwód oznacza również, że możesz wrócić do poprzedniego nazwiska. Masz na to 3 miesiące od dnia uprawomocnienia się wyroku. Wniosek o zmianę nazwiska należy złożyć do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego.


    Popularne wyszukania:

    podział majątku ukryte pieniądze| adwokat sprawy karne| rozwody łódź| dozór elektroniczny| adwokat rozwód łódź| stalking| nękanie paragraf| adwokat Łódź| kiedy można oskarżyć o nękanie

    Potrzebujesz pomocy adwokata?