Blog

Blog

Ułaskawienie

Dozór elektroniczny adwokat Łódź

Ułaskawienie w polskim prawie karnym stanowi narzędzie umożliwiające uwolnienie osoby skazanej od negatywnych skutków orzeczenia sądu karnego poprzez darowanie lub złagodzenie kary i środków karnych, w tym zatarcie skazania. Kontynuuj czytanie

Warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary

Dopuszczalność warunkowego zwolnienia z więzienia, a właściwie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności jest uzależniona od wymiaru orzeczonej kary oraz czasu jej rzeczywistego wykonania. Obecnie jedyną granicą czasową umożliwiającą zastosowanie warunkowego zwolnienia jest proporcjonalne określenie upływu czasu odbywania kary, uzależnionego jednak od jej wymiaru oraz statusu skazanego. Kontynuuj czytanie

Upadłość konsumencka, czyli jak zacząć oddłużanie

Upadłość konsumencka

Oczywistym jest, że panująca obecnie sytuacja epidemiologiczna i związany z nią zastój gospodarczy negatywnie wpłynie na sytuację finansową rzeszy ludzi. Wiele osób stanie przed dylematem, czy składać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jest to szansa na oddłużenie, niemniej zyskanie statusu upadłego wiąże się z licznymi konsekwencjami, m.in. dla swobody dysponowania własnymi pieniędzmi. W tym artykule przedstawię najważniejsze zagadnienia związane z samym złożeniem w sposób poprawny wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Kontynuuj czytanie

Potrzebujesz pomocy adwokata?