Blog

Blog

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, stąd też przepisy prawa niezwykle surowo traktują kierowców prowadzących pojazdy w tym stanie. Za jazdę po alkoholu kierującemu grozi długotrwałe orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, kara grzywny, a nawet kara pozbawienia wolności. Continue reading

Jak napisać pozew rozwodowy?

Rozwiązanie małżeństwa to ostateczność, ale gdy brak jest widoków na jego utrzymanie, rozwód staje się jedynym słusznym rozwiązaniem. W polskim systemie prawnym o rozwodzie zawsze orzeka sąd, co oznacza, że do zainicjowania postępowania o rozwód konieczne jest wytoczenie powództwa przed sądem właściwym do rozpoznania sprawy. Szeroko znany zwrot „papiery rozwodowe”, czy „podpisanie papierów rozwodowych”, to tylko klasyk z amerykańskich filmów, który w żaden sposób nie odnosi się do polskiej rzeczywistości prawnej. Continue reading

Zachowek, komu przysługuje i ile można zyskać

zachowek

Zachowek stanowi wyraz ochrony interesów majątkowych osób najbliższych spadkodawcy, którzy mogą żądać od spadkobiercy testamentowego zapłaty określonej części wartości udziału spadkowego, który przydałby im z mocy ustawy, gdyby spadkodawca nie sporządził testamentu. W uproszczeniu zachowek można nazwać swego rodzaju formą rekompensaty w przypadku, gdy spadkobierca ustawowy zostanie w testamencie pominięty przez spadkodawcę. Continue reading

Potrzebujesz pomocy adwokata?