Blog

Blog

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

Co grozi za jazde pod wpływem alkoholu

Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, stąd też przepisy prawa niezwykle surowo traktują kierowców prowadzących pojazdy w tym stanie. Za jazdę po alkoholu kierującemu grozi długotrwałe orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, kara grzywny, a nawet kara pozbawienia wolności. Kontynuuj czytanie

Jak napisać pozew rozwodowy?

Rozwiązanie małżeństwa to ostateczność, ale gdy brak jest widoków na jego utrzymanie, rozwód staje się jedynym słusznym rozwiązaniem. W polskim systemie prawnym o rozwodzie zawsze orzeka sąd, co oznacza, że do zainicjowania postępowania o rozwód konieczne jest wytoczenie powództwa przed sądem właściwym do rozpoznania sprawy. Szeroko znany zwrot „papiery rozwodowe”, czy „podpisanie papierów rozwodowych”, to tylko klasyk z amerykańskich filmów, który w żaden sposób nie odnosi się do polskiej rzeczywistości prawnej. Kontynuuj czytanie

Zachowek, komu przysługuje i ile można zyskać

zachowek

Zachowek stanowi wyraz ochrony interesów majątkowych osób najbliższych spadkodawcy, którzy mogą żądać od spadkobiercy testamentowego zapłaty określonej części wartości udziału spadkowego, który przydałby im z mocy ustawy, gdyby spadkodawca nie sporządził testamentu. W uproszczeniu zachowek można nazwać swego rodzaju formą rekompensaty w przypadku, gdy spadkobierca ustawowy zostanie w testamencie pominięty przez spadkodawcę. Kontynuuj czytanie

Potrzebujesz pomocy adwokata?