Zachowek, komu przysługuje i ile można zyskać

zachowek

Zachowek stanowi wyraz ochrony interesów majątkowych osób najbliższych spadkodawcy, którzy mogą żądać od spadkobiercy testamentowego zapłaty określonej części wartości udziału spadkowego, który przydałby im z mocy ustawy, gdyby spadkodawca nie sporządził testamentu. W uproszczeniu zachowek można nazwać swego rodzaju formą rekompensaty w przypadku, gdy spadkobierca ustawowy zostanie w testamencie pominięty przez spadkodawcę. Kontynuuj czytanie

Jak podważyć testament?

Testament stanowi wyraz ostatniej woli spadkodawcy, na mocy którego testator rozporządza własnym majątkiem na wypadek śmierci. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że okoliczności faktyczne towarzyszące sporządzaniu testamentu, jak i sama jego treść nasuwają wątpliwości, czy testament jest ważny. Kontynuuj czytanie

Potrzebujesz pomocy adwokata?